GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Gevelisolatie

Gevelisolatie levert forse energiebesparing op

Het isoleren van uw gevel is tezamen met dakisolatie en vloer/kruipruimte-isolatie de meest rendabele isolatiemethode. De overeenkomst tussen deze verschillende isolatietoepassingen is dat het om grote vlakken gaat waardoor er veel energie verloren kan gaan. Met gevelisolatie wordt veel energie bespaard tegen relatief lage investeringen. Bijvoorbeeld bij het isoleren van spouwmuren is de verbouwingsoverlast minimaal en het isolatieresultaat maximaal.

Fors besparen met gevelisolatie

Gevelisolatie heeft meerdere voordelen. Naast de kostenbesparing op de energie wordt uw woning veel comfortabeler: u heeft geen last van koude buitenmuren en geluidsoverlast wordt ingeperkt. Met gevelisolatie kunt u gemiddeld per jaar 275 m3 gas besparen, wat een besparing van 10-15% op uw jaarlijkse energierekening betekent. Op deze en volgende pagina's kunt u mee lezen over de verschillende soorten gevelisolatie.

(Ver)bouwvergunning nodig ?

Per 1 januari 2003 zijn de regels voor verbouwingen versoepeld waardoor voor na-isolatie geen bouwvergunning noodzakelijk is zolang de buitengevel niet wordt gewijzigd en er geen ingrepen zijn aan dragende wanden en vloeren. Wanneer de constructie wel wijzigt heeft u een lichte bouwvergunning nodig.

Warmteverlies niet-geïsoleerde gevel is groot

Warmteverlies niet-geïsoleerde gevel is groot

(gepleisterde gevel)

Altijd Bouwbesluit

Of u nu zelf isolereert, of u nu wel of geen vergunning nodig hebt: er moet altijd volgens het Bouwbesluit nage soleerd worden waarbij er voldaan moet worden aan eisen op gebied van veilighedi, gezondheid , bruikbaarheid en energiezuinigheid (bv. de isolatiewaarde). Ook als opdrachtgever blijft u te allen tijde verantwoordelijk !

Voordelen gevelisolatie

  • kostenbesparing op energie

  • geen koude en vochtige buitenmuren meer

  • minder gehorige muren (geluidsisolerend)

  • geen aantasting van gevel