GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Koudebruggen

Koudebruggen en warmtebruggen

Koudebruggen zijn niet-ge soleerde onderdelen van een ge soleerde constructie. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een gevel die volledig ge soleerd en koude- en vochtwerend is, maar waarbij bijvoorbeeld een deel van een niet-ge soleerde verdiepingsvloer door de gevelmuur gaat tot aan de buitenzijde. Dit deel zal beduidend kouder zijn en zowel vocht als koude aantrekken en naar binnen transporteren. Hetzelfde geldt andersom: de warmte zal van binnenuit naar buiten verdwijnen.

Al met al is het van groot belang om koudebruggen/warmtebruggen te voorkomen. Deze kunnen op het kleinst mogelijke niveau ontstaan, wanneer men een klein deel van de constructie niet isoleert: er dient dus een complete isolatie plaats te vinden.

Koudebruggen kunnen overal zitten

Bij plaatsing van bijvoorbeeld nieuwe kozijnen is het ook belangrijk koudebruggen te voorkomen. Indien bijvoorbeeld een deel van het kozijn niet ge soleerd is, is er al sprake van een koudebrug. Het zoveel mogelijk isoleren van een constructie aan de buitenkant van de woning heeft de voorkeur, maar is niet altijd mogelijk vanuit praktisch oogpunt en vanwege het uiterlijk.

Binnen extra isoleren is mogelijk om zo koudebruggen te neutraliseren, maar het risico is dat de constructie teveel opgesloten wordt en te weinig geventileerd wordt, waardoor weer vochtproblemen kunnen ontstaan.

Koudebruggen kunnen schimmel veroorzaken

Op plaatsen waar koudebruggen zitten (dus niet-ge soleerde delen in contact met buitenwereld) ontstaan koude plaatsen waar waterdamp zal condenseren. Indien er geen directe ventilatie plaatsvindt, maar er zit bijvoorbeeld niet dampdoorlatend c.q. ademend behang over of vloerbedekking, zullen vochtplekken ontstaan die binnen enkele maanden overgaan in schimmelconstructies, met alle gevolgen van dien.

Doe het zelver

Indien u de intentie hebt om zelf een grotere isolatieklus te beginnen zoals bijvoorbeeld gevelisolatie aan de binnenkant, dan moet u meerdere belangrijke aspecten in de gaten houden zoals voldoende ventilatiemogelijkheden, het juiste soort isolatiemateriaal, maar bovenal moet u er zorg voor dragen dat u geen koudebruggen cre ert waarmee u forse vocht- en energieproblemen zult gaan krijgen.