GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Belang van kruipluik

Wat is een kruipluik ?

Het kruipluik is de afdekking van een opening naar de kruipruimte. Veel woningen bezitten kruipruimtes waarin het leidingwerk zoals gas,water en electra lopen en waar zich ook de liggende rioolleiding bevindt waarop de standleidingen (van boven komende leidingen) zijn aangesloten. Een kruipluik bevindt zich vaak vlak achter de voordeur, maar ook wel in woonkamers en keukens. Soms zijn er meerdere kruipluiken omdat er meerdere van elkaar afgesloten kruipruimtes zijn. Een kruipluik bestaat vaak uit niet-geïsoleerde houtplaten waardoor relatief veel vochtige en koude lucht het huis binnenkomt.

Kruipluik: goede kwaliteit + isoleren

Het is van belang dat een kruipluik uit een zwaar en vochtbestendig materiaal bestaat van behoorlijke dikte om te voorkomen dat het materiaal gaat rotten of dat iemand er doorheen zakt bij het betreden ervan. Daarnaast dient het kruipluik geïsoleerd te zijn en moet aandacht worden geschonken aan de zogenaamde kierdichting. Door het aanbrengen van rubberen kierdichting wordt de doorvoer van vochtige en koude lucht geminimaliseerd.

Kruipluik niet permanent afdekken

Niet zelden wordt een kruipluik compleet afgesloten van de bovenwoning: men laat vloerbedekking of laminaat of een houten vloer of zelfs tegels plaatsen over het kruipluik. Niet alleen is de kruipruimte dan niet meer gemakkelijk bereikbaar, maar ook kan de koude en vochtige lucht niet meer weg en zal rotting en schimmelvorming onder de vloerbedekking gaan veroorzaken.

Waarom een kruipruimte ?

De kruipruimte is bewust gemaakt om op een relatief gemakkelijke manier reparaties en onderhoud te kunnen verrichten aan het leidingwerk ten opzichte van leidingen die door de grond lopen. In dat laatste geval zou er telkens een tunnel onder de woning door gegraven moeten worden of zou de vloer opengebroken moeten worden.

Naast die voordelen brengt een kruipruimte echter ook nadelen: het is een doorgaans niet-ge soleerde ruimte die door ventilatie-openingen direct met de buitenlucht in contact staat. Daarnaast bestaat de bodem van een kruipruimte veelal uit grond met daarop een dunne laag zand. Invloeden van een hoge grondwaterstand zijn dan ook direct merkbaar in een kruipruimte: de bodem zal vochtiger worden en er zullen zelfs plassen ontstaan.

Voorbeelden van kruipruimte-openingen

Meeste kruipruimtes zijn vochtig in Nederland

In Nederland is de grond relatief nat en drassig. Aangezien de bodem van een kruipruimte uit grond met een dunne laag zand bestaat is deze dus vaak vochtig. Bij regenval zal de kruipruimte nog vochtiger zijn. Onder minimaal 50 % van de Nederlandse woningen bevindt zich een vochtige kruipruimte

De bodem van een kruipruimte is in feite een gat in de grond en is daardoor veelal erg vochtig.

Gevolgen natte kruipruimte

  • vochtige en koude lucht in de kruipruimte

  • aantasting (o.a. corossie) van leidingen en ophangingen

  • aantasting fundering

  • aantasting muren en vloer begane grond

  • be nvloeding leefklimaat in de woning

  • optrekkend en opstijgen vocht

  • stank

  • schimmel- en zwamvorming

  • ongedierte