GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Granulaat

Perliet

Natuurlijk perliet, het belangrijkste granulaat

Natuurlijk perliet, het belangrijkste granulaat

Perliet heeft hierbij een dominerende marktpositie. Dit minerale isolatiemateriaal wordt gewonnen uit vulkanisch gesteente.

Onder grote hitte (ca. lOOO graden Celsius ), zet het water dat zich in het gesteente bevindt, uit en er ontstaan warmteisolerende luchtbellen.

Omdat het oorspronkelijke materiaal gevoelig is voor vocht, wordt het op zodanige wijze behandeld, dat het vervolgens waterafstotend is. Ecologisch gezien levert het materiaal betrekkelijk weinig problemen op.

Het primaire energieverbruik bij de winning ervan blijft enigszins binnen de grenzen, het materiaal is vrij van gevaarlijke vezels of zware metalen.

Perliet kan hergebruikt worden en als industrieafval gestort worden. Bij de verwerking ervan zijn geen bijzondere veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.

De isolerende werking is bevredigend. Behalve perliet is er klei, leisteen en glimmerlei in de handel. De productiemethoden lijken veel op die van perliet: in plaats van vulkanisch gesteente wordt hier klei, leisteen of glimmerlei zo sterk verhit, dat er warmte-isolerende luchtcellen gevormd worden.

Al deze materialen zijn in ecologisch opzicht zeer verantwoord. Het warmtegeleidingsvermogen varieert van 0,07 tot 0,25 W/mK.