GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Energielabel

Wat is een Energielabel

Ongetwijfeld heeft u wel eens vernomen van een Energielabel: een classificatie die betrekking heeft op een bepaald produkt zoals een wasmachine of een auto en dat aangeeft hoe energiezuinig of hoe energie-onzuinig dat produkt is. De uiteindelijke classificatie wordt met een letter en kleurcombinatie aangegeven. Ook voor woningen is er een Energielabel dat in 2008 werd ge ntroduceerd door de overheid.

Isolatie zorgt voor een comfortabel en warm huis

Het nut van het Energielabel

Het Energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Dat vertaalt zich uiteindelijk in geld: hoe energiezuiniger uw woning is, des te minder zult u jaarlijks aan energiekosten kwijt zijn en als tweede zal de taxatiewaarde (verkoop en executiewaarde) des te hoger zijn. Zeker in tijden van almaar stijgende energiekosten is dat mooi meegenomen.

Daarnaast heeft u recht op bepaalde subsidies of fiscale voordelen indien uw woning over een gunstig Energielabel beschikt. Ook is de verwachting dat in de toekomst woningen met een ongunstig Energielabel extra belast zullen worden, zoals nu al het geval is met niet energiezuinige personenwagens.


De voordelen op een rij:

  • Hoe energiezuiniger de woning is, hoe lager de energierekening uitvalt

  • Hoe energiezuiniger de woning is, hoe hoger de verkoopwaarde is (en in negatieve zin: hoe slechter het label is, des te negatiever zal dit bij verkoop van de woning uitwerken)

  • Hoe beter de woning ge soleerd is, hoe comfortabeler het wonen is

  • Hoe energiezuiniger de woning is, des te meer subisidiemogelijkheden en fiscale voordelen u heeft

Energielabel per 2013 verplicht

In de afgelopen jaren hebben veel woningeigenaren ervoor gekozen om niet het Energielabel vast te laten stellen. Ondanks dat het wettelijk verplicht was, werden er geen sancties geheven. Dat verandert per 1 januari 2013 waarin u uw woning niet kunt verkopen of verhuren zonder dat er een Energielabel bij zit. (geldt niet voor bedrijfsgebouwen). Het Energielabel is 10 jaar geldig.

Uitzonderingen

  • Huizen jonger dan 10 jaar zijn vrijgesteld van de verplichting tot het hebben van een energielabel bij verkoop. Bij deze huizen is vooraf de zogeheten energieprestatieco ffici nt (EPC) berekend. Met de overhandiging van de EPC-berekening aan de koper of huurder, voldoet de eigenaar aan de energielabelplicht.

  • Als u een gecertificeerd adviseur een Energie Prestatie Advies (EPA) heeft laten opstellen tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008, dan hoeft u geen nieuw energielabel te laten opstellen voor de verkoop van uw woning. (EPA is trouwens inmiddels van naam veranderd: het heet nu Maatwerkadvies energiebesparing.

  • Bij koop of verkoop van een officieel erkend monument, woonboot of woonwagen hoeft u geen energielabel te overhandigen.

Woningisolatie en het energielabel

Een gecertificeerde Energielabeladviseur (conform BRL 9500-01)bepaalt welke classificatie uw woning krijgt. In de beoordeling en het advies weegt de mate van isolatie het zwaarst. Eenvoudig uw gevel isoleren of uw vloer isoleren kan al zorgen voor een beter Energielabel.