GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Waarom isoleren ?

Isolatie = besparing = waardeverhoging pand

U kunt de krant niet openslaan of een nieuwspagina op het internet niet bekijken of er staat wel iets vermeld over stijgende energieprijzen, subsidi ring van het energiezuiniger maken van woningen, aandacht voor nieuwe energieopwekkingstechnieken als windkracht en zonne energie, wettelijke verplichtingen als energielabels, gevolgen voor het broeikaseffect enzovoort.

Isoleren loont !

Energiezuinig en milieuvriendelijk is de norm

Enkele jaren geleden was het nog ondenkbaar dat automerken als BMW, Mercedes en Audi reclame gingen maken voor zuinige motoren, groene energielabels, electrische auto's etc. , maar we zien het nu elke dag weer verschijnen: energiezuinig en milieuvriendelijk is de trend en wordt beloond, energie-onvriendelijk wordt bestraft. Deze ontwikkeling is een logische en is ook waarneembaar in de bouw. Nieuwbouwwoningen worden steeds beter ge soleerd en energiezuiniger. Het wooncomfort wordt hierdoor verbeterd, energiekosten worden verminderd (dat kan heel fors schelen) en de (verkoop)waarde van de woning wordt groter.

Isolatie vooral bij woningen ouder dan 30 jaar

Er zijn vele redenen om over te gaan tot het isoleren van uw woning, met name als u een woning hebt die ouder is dan 30 jaar (circa 1979). Woningen van voor die tijd zijn ofwel snel gebouwd in verband met de economische omstandigheden waarbij vaak isolatie is overgeslagen ofwel heeft u een woning die gebouwd is in een tijd waarin isolatie nog een relatief onbekend fenomeen was.

Energiebesparing

Een goed ge soleerd huis kan tot een vermindering van maar liefst tweederde van de energiekosten voor verwarming leiden. De gemiddelde Nederlandse woning is matig ge soleerd. In een slecht ge soleerd huis is per jaar gemiddeld 2.150 m3 gas nodig voor verwarming. In een goed ge soleerd huis is dat ongeveer één derde, namelijk 700 m3. Een aanzienlijke besparing, en gezien de te verwachten stijging van de energieprijzen, in de toekomst financieel nog aantrekkelijker.

Comfortverhoging

Daarnaast heeft isolatie belangrijke voordelen wat betreft comfort en gezondheid. Een woning verfiest namelijk warmte via de ramen, de muren, het dak en de vloer op de begane grond. Met als gevolg geluidsoverlast, tochtige en vochtige ruimtes, condens op de ramen, koude voeten en in het ergste geval zelfs schimmelvorming. Hierdoor kunnen zelfs gezondheidsklachten, zoals astma, ontstaan. Door het nemen van isolatiemaatregelen wordt het binnenshuis comfortabeler en neemt de overlast door geluid, tocht en vocht echter af.

Isoleren is dus een' mooie gelegenheid om veel energie en geld te besparen en uw binnenklimaat aanzienlijk te verbeteren.

Wanneer voelt iemand zich in zijn eigen huis nu eigenlijk behaaglijk ? Dat is een situatie waarin de kamer een juiste combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid heeft en er geen onprettige luchtstromen zijn of extreme stralingsbronnen. U kunt zich bijvoorbeeld voorstellen dat de kamer een temperatuur heeft van rond de 20 graden, maar dat u voor het open raam in het zonnetje zit waardoor u het toch te warm hebt. Of datzelfde niet-ge soleerde raam is dusdanig koud dat de koudestraling u een onbehaaglijk gevoel geeft.

Een ander voorbeeld is een koude en vochtige muur in een voldoende verwarmd vertrek: hierbij zal contact met de muur niet prettig aanvoelen.

Luchtstromen: warme lucht stijgt en zodra het een koude muur raakt, koelt de warme lucht af en zal dalen: hierdoor gaat er een luchtstroming ontstaan (ook al staat er dus geen raam of deur open). Voor mensen is het een onprettig gevoel.

Moraal van het verhaal: door goede isolatie (in combinatie met voldoende ventilatie natuurlijk) worden warmte en koudeverschillen geneutraliseerd waardoor bewoners zich behaaglijker zullen voelen.

Isoleren loont !