GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie

Heeft u een woning met een bouwjaar van voor 1980 ? Dan bestaat de kans dat de spouwmuren van uw woning niet ge soleerd zijn en dat biedt u een grote kans om relatief goedkoop en op eenvoudige wijze een enorme energiekostenbesparing en wooncomfortverbetering te realiseren, simpelweg door het laten isoleren van de spouwmuren.

Spouwmuurisolatie dmv isolatiekorrels

Spouwmuurisolatie dmv isolatiekorrels

(bron:www.isolerenspouwmuren.nl)

Wat zijn spouwmuren ?

Spouwruimte tussen binnendeel en buitendeel van de buitenmuur

Ergens vanaf het jaar 1900 ging men huizen bouwen met een zogenaamde spouwmuur. In feite is het een dubbele muur waartussen zich een holle ruimte bevindt van enkele centimeters breed. De intentie hiervan was dat de vochtige buitenmuur niet in aanraking zou komen met de binnenmuur waardoor deze droog zou blijven. Tevens diende de spouw (=ruimte) ervoor dat er via ventilatie altijd verse lucht toegevoerd zou worden en dat vochtige lucht zou kunnen verdampen. Pas vanaf de oliecrisis in de jaren '70 werd men zich bewust van het energieverlies via de spouwmuur. Immers koude lucht had vrij spel. Men is toen vanaf circa 1980 de spouwruimte gaan isoleren.

Aanpak spouwmuurisolatie

 1. Analyse en isolatieplan opstellen

 2. Inspectie status van de spouwruimte (moet schoon en leeg zijn)

 3. Boren gaten in de buitenmuur op de juiste plaatsen (voegkruispunten)

 4. Inbrengen isolatiemateriaal via blaastechniek

 5. Nacontrole (met endoscopie en/of thermografie)

Forse besparing energieverbruik spouwmuurisolatie

Het rendement van spouwmuurisolatie is groter dan zelfs dak of vloerisolatie en heeft ook nog eens betrekking op een groter oppervlak. Indien u de spouwmuur laat isoleren kunt u denken aan een besparing op jaarbasis van circa 9 tot 11 m3 gas per m2 per jaar. Daarnaast wordt het leefklimaat positief be nvloed en wordt de aantasting van het gebouw zelf door vocht sterk verminderd.

Werking spouwmuurisolatie

Een muur bestaat meestal uit vier lagen: de gevelsteen, de luchtspouw, de binnenmuur en een binnenbepleistering. Deze laatste zorgt voor de luchtdichtheid. Het doel is om met een spouwmuur de warmtedoorgang te beperken en zo warmteverlies te voorkomen. Bij spouwmuurisolatie wordt de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur geheel of gedeeltelijk opgevuld met isolatiemateriaal, bijvoorbeeld minerale wol. Dit gaat warmteverlies tegen. De isolatie moet overal aansluiten op de binnenmuur anders wordt de isolerende werking van het materiaal tenietgedaan. Spouwmuurisolatie is een eenvoudige manier om te isoleren en vooral ook heel rendabel. Bovendien ziet u er niets van en is onderhoud niet nodig.

Soorten spouwisolatie

 • polystyreenkorrels (piepschuim korrels)

 • minerale wolvlokken

 • perlietkorrels

 • glas- en steenwol

 • purschuim

 • ufschuim

Het isoleren van spouwmuren is vakwerk

Het isoleren van de spouwmuren is geen werk voor de gemiddelde doe-het-zelver: het risico op fouten en daardoor vochtdoorslag of koudebruggen of warmtebruggen is te groot. Daarnaast dient men over ervaring en de juiste apparatuur te beschikken. Grofweg gaten boren in de buitenmuur en volstorten met een isolatiemateriaal is niet voldoende. Daarnaast zijn de tarieven voor spouwmuurisolatie dusdanig scherp dat het beter is om deze werkzaamheden uit te besteden.

Warme binnenmuur = minder tocht

Bij niet ge soleerde woningen vindt vaak valse trek of tocht plaats: dat is een luchtstroming die niet ontstaat door wind van buitenaf, maar door de temperatuurverschillen binnen de woningen. Zoals de meeste mensen weten stijgt warme lucht op. Zodra warme lucht in aanraking komt met een koud object, zal de warme lucht afkoelen en gaan dalen. We zien dat bijvoorbeeld bij de warme lucht van de CV-radiator: deze stijgt op, komt in aanraking met een koude binnenmuur, daalt en komt uiteindelijk weer terecht bij de radiator waar de lucht weer opwarmt en stijgt waarna het gehele proces weer opnieuw begint.

Hierdoor ontstaat valse trek of tocht langs de muur, vloer en plafond wat de meeste mensen een onprettige gewaarwording vinden.

Het isoleren van de spouwmuren lost dit probleem direct op.

Wildgroei spouwmuurisolatie bedrijven

Het isoleren van spouwmuren is vakwerk. In het begin van de jaren '80 is er een wildgroei gekomen aan bedrijven die de spouwmuren gingen isoleren. Veelal werden hierbij inferieure middelen en methodes toegepast met als gevolg dat veel van de in die tijd ge soleerde woningen heden ten dage niet goed meer ge soleerd zijn en voor grote vocht en lekkageproblemen hebben gezorgd. Veelal dient de oude spouwmuurisolatie verwijderd te worden, niet zelden met hak- en breekwerk. De grootste fouten die men maakten waren niet vochtbestendige middelen toepassen met een te korte levensduur, foutief isoleren waardoor delen van de muren onge soleerd bleven, kouder waren dan de rest en daardoor vocht aantrokken en tenslotte werd er ge soleerd met gebrekkige ventilatiemogelijkheden waardoor onder andere vochtdoorslag van de buitengevel naar de binnegevel plaatsvond met alle kwalijke gevolgen van dien.