GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Polystyreen vloerisolatie

Polystyreen ofwel piepschuim

Eén van de meest gebruikte isolatiematerialen is polystyreen ofwel het materiaal waaruit ook piepschuim bestaat. Er zijn verschillende soorten polystyreen waaron der ge xpandeerd polystyreen (EPS) en het duurdere ge xtrudeerdpolystyreen hardschuim (XPS). De verschillen tussen de eigenschappen kunt u hier lezen. Polystyreen is er in vele verschillende vormen en maten en voor de toepassing als vloerisolatie is gekozen voor eenvoudig te verwerking platen van verschillende diktes. Aangezien een kruipruimte erg vochtig is, dient gekozen te worden voor isolatiematerialen die geen vocht opnemen.

Aanbrengen benedenvloerse vloerisolatie

Het isoleren van de onderkant van de vloer met behulp van polystyreen is relatief eenvoudig: er worden grote platen gelijmd tegen de onderkant van de vloer. Belangrijk hierbij is dat er rekening wordt gehouden met de vochtige en koude omstandigheden in de kruipruimte. Het soort polystyreen en het soort lijm moeten hoogwaardig zijn. Een andere mogelijkheid is het werken met zogenaamde profielen die eerst aangebracht worden op het beton waarna de platen middels een schroefsysteem vastgezet kunnen worden. Het voordeel van deze methode is dat platen relatief eenvoudig vervangen kunnen worden indien gewenst.

LET OP ! bovenomschreven methode geldt voor betonachtige vloeren. Voor houten vloeren gelden andere vloerisolatiemogelijkheden

Let op bij isoleren houten vloer

Bij het isoleren van houten vloeren dient rekening te worden gehouden met vocht. De condities in de kruipruimte vari ren sterk al naar gelang het seizoen. In de winter kan het gemakkelijk tot wel 10 graden vriezen terwijl het in de zomer meer dan 20 graden kan worden. Bij vorst dient vanzelfsprekend rekening te worden gehouden met vocht. Er moet dan ook tijdens het isoleren voor gezorgd worden dat het vocht niet 'klem'komt te zitten tussen de houten vloer en de isolatie, aangezien daardoor houtrot kan ontstaan, maar bovenal grote vorstschade.

Het beste is dan ook te zorgen voor een drogere en warmere kruipruimte, wat weer met een goede kruipruimte isolatie bereikt kan worden.

Zelf aanbrengen vloerisolatie ?

Vloerisolatie kan relatief eenvoudig zelf aangebracht worden, echter dient men met name bij houten vloeren wel terdege te werk te gaan om houtrot en vorstschade te voorkomen. Daarnaast is het van groot belang om isolatiemiddelen te gebruiken met een gesloten structuur, zodat ze geen vocht vasthouden c.q. opzuigen.

Isoleren van doorvoeren

Grote oppervlaktes van de onderkant van de vloer in de kruipruimte is eenvoudig te realiseren. Het moeilijke deel zit hem in het isoleren van de onvermijdelijke doorvoeren zoals een rioleringsstandleiding. Via de naden en kieren rondom zo'n doorvoer zal vocht en koude vrij spel hebben. Er zijn verschillende oplossingen hiervoor waaronder het dichtzetten met PUR-schuim. Een nadeel hiervan is dat het een vrij statisch middel betreft en een rioleringsleiding aan enige (kleine) beweging c.q. trillingen onderhevig is in geval van bijvoorbeeld het doorspoelen van een toilet. De afdichting zal dan ook niet 100 % zijn. De gemiddelde vakman heeft hier wel oplossingen voor die echter kunnen vari ren per soort doorvoer.

Bovenvloerse en ondervloerse isolatie

Een vloer kan ook bovengronds ge soleerd worden, echter vaak wel met forse consequenties. In een dergelijke situatie worden isolatieplaten aangebracht over de bestaande vloer. Daaroverheen kan weer een aparte draagvloer gelegd worden of eventueel indien de isolatieplaten zelf sterk genoeg zijn kan er weer een vloerbedekking aangebracht worden. De nadelen aan dit systeem zijn dat de gehele vloer 5 tot 10 cm verhoogd wordt waardoor plinten, deuren, kozijnen en dergelijke aangepast moeten worden. Daarnaast wordt de originele vloer zelf niet ge soleerd waardoor deze koud en vochtig zal blijven, wat ment name bij houten vloeren een negatief effect teweeg brengt.