GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Kruipruimte isolatie

Ongeïsoleerde kruipruimte: koude en vocht

Bron: www.debodemafsluiter.nl

De gemiddelde bewoner staat niet stil bij de invloed van de kruipruimte op het leefklimaat in de woning. Bij een gemiddelde woning loopt de kruipruimte onder de gehele woning door en biedt plaats aan de riolering, gas- en waterleidingen, electra en anders kabels en voorzieningen.

De bodem van de kruipruimte is meestal niet verhard en bestaat uit grond of zand. De status van de kruipruimtegrond wordt beï nvloed door zowel de grondgesteldheid in de omgeving als weersomstandigheden.

Overzicht kruipruimte isolatie / bodemisolatie mogelijkheden

 • Schelpen isolatie kruipruimte
 • Polystyreen isolatie kruipruimte
 • Folie isolatie kruipruimte
 • Zand isolatie kruipruimte

Vocht in de kruipruimte

O.a. door hydrostatische druk en mankementen in de fundering komt water in de kruipruimte terecht. Door luchtopeningen in de wanden wordt getracht de vochtige lucht af te voeren. In feite is een gemiddelde kruipruimte niets anders dan een vochtige en koude onge soleerde ruimte die onder het gehele pand doorloopt en daardoor zorgt voor een koude en vochtige vloer die een koudestraling afgeeft naar de gehele woning.

Vochtige en koude kruipruimte:

Vochtige en koude kruipruimte:

De koude en vochtige lucht in de kruipruimte heeft een groot negatief effect op de bovengelegen woning. Deze zal ook vochtiger en kouder zijn waardoor er meer gestookt moet worden en de ruimtes minder behaaglijk zullen aanvoelen.

Kruipruimte Isolatie

Om de negatieve gevolgen van een koude en vochtige kruipruimte tegen te gaan dient u deze te isoleren. Er zijn verschillende soorten kruipruimte isolatie, elk met hun eigen voor- en andelen en kostenplaatje. Hieronder kunt u een keuze maken uit pagina's waarop meer informatie over de verschillende soorten kruipruimteisolatie staat omschreven:

Kruipruimte isolatie of vloerisolatie ?

Indien u alleen de begane grond warmer wil krijgen dan heeft u voldoende aan vloerisolatie. Indien u ook de kruipruimte zelf wil beschermen tegen verdere aantasting, dan kunt u het beste kruipruimte isolatie aan (laten) brengen. Een combinatie van vloerisolatie en kruipruimte isolatie is ook mogelijk.

Gevolgen niet geïsoleerde kruipruimte

 • koude en vochtige kruipruimte

 • aantasting leidingwerk

 • koude benedenvloer

 • koudere en vochtige woningen

 • hogere energiekosten

 • ontstaan schimmels en rotting in kruipruimte

 • bevordering ongedierte in kruipruimte

 • vochtige muren en vloer op begane grond

 • kans op optrekkend vocht (via muren)

 • opstijgend vocht (via lucht)

Koude vloer

Wat bewoners zich vaak niet realiseren is dat zich direct onder hun houten/betonnen of andersoortige vloer een dergelijke koude en vochtige ruimte zich bevindt.

U kunt het eigenlijk vergelijken met vloerverwarming, maar dan de tegengestelde versie: onder de gehele vloer bevindt zich een laag koude, vochtige lucht die er continu voor zorgdraagt dat u meer moet stoken om het binnenklimaat comfortabel te houden.