GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Zand isolatie kruipruimte

Zand: bodemafsluitend met lage isolatiewaarde

Zand heeft niet zo zeer een thermisch isolerende werking alswel een vochtverdrijvende en stankverdrijvende werking. Door het aanbrengen van een laag zand van circa 30 tot 40 cm wordt in feite een enorm gewicht in de kruipruimte aangebracht dat het aanwezige vocht volledig wegdrukt en er gelijktijdig voor zorgt dat aanwezige vervuiling en ongedierte ook volledig afgedekt wordt. Er komt weer een frisse laag bodemafsluitend zand in de kruipruimte waardoor stank en vocht verdwijnen.

Zand heeft daarnaast een licht isolerende werking waardoor de kruipruimte ook warmer zal worden.

Fade

Een dikke laag van zand isoleert de vochtige kruipruimte bodem van de rest van de kruipruimte en de bovengelegen woning.

Zandblazen :aanbrengen van zand door blaastechniek

Zand heeft een zwaar soortelijk gewicht. 10 liter droog zand weegt bijvoorbeeld 20 kg. Het is daarom ondoenlijk om zelf handmatig een laag zand op de bodem van de kruipruimte aan te brengen. Een betere oplossing is om het zand middels blaasmachines in de kruipruimte te laten blazen. Er zijn gespecialiseerde bedrijven (meer daarover op www.debodemafsluiter.nl) die binnen enkele uren de gehele bodem van de kruipruimte kunnen bedekken met een laag zand van 30 cm.

Stank en vervuiling oplossen met zand

Vocht in de kruipruimte kan o.a. door lekkages ontstaan van bijvoorbeeld de waterleiding of de hemelwaterafvoer. Een andere veel voorkomende lekkage is die van het rioleringssysteem. Verschillende standleidingen (van bovenaf komende pvc-leidingen) staan aangesloten op een liggende leiding in de kruipruimte waardoor afvalwater wordt afgevoerd. Bij een breuk of lekkage van de leidingen kunnen grote vervuilingen ontstaan in de kruipruimte. In de loop der jaren kunnen kleine lekkages grote hoeveelheden water en restafval veroorzaken waardoor stank, ongedierte en vocht vrij spel krijgen. De oplossing voor dit grote probleem wordt in drie delen aangepakt: allereerst dient de oorzaak of oorzaken van

de lekkage hersteld te worden (rioolreparatie), daarna of gelijktijdig dient de vervuiling verwijderd te worden, vaak via een vacuümwagen die de vervuiling opzuigt en afvoert en tenslotte dient een frisse zandlaag van minimaal 30 tot 40 cm te worden aangebracht door een vacupresswagen. Deze blaast het zand met grote kracht in elk hoekje van de kruipruimte. Eventueel kan er nog een schelpenlaag op worden geblazen om de kruipruimte extra droog te krijgen waardoor forse energiebesparing mogelijk is. Bovenstaande procedure is een kostbare zaak, echter ook wel noodzakelijk om verdere aantasting van de woning en leefklimaat te voorkomen.

Verzakken kruipruimte

Bodem kruipruimte is dusdanig verzakt dat de fundering bloot komen te liggen waardoor een rechtstreekse verbinding is ontstaan met de kruipruimtes van de naastgelegen woningen.

In de meeste kruipruimtes wordt tijdens de bouw van de woning een laag zand aangebracht bovenop de grond ter bestrijding van eventueel aanwezig vocht door een hoge grondwaterstand. In de loop der jaren spoelt zo'n laag zand vaak deels weg. Verzakkingen zullen plaatsvinden, leidingen zullen daardoor verzakken en eventueel afscheuren en funderingen komen bloot te liggen. Het is dan noodzakelijk om een nieuwe laag zand aan te brengen. Dit zand wordt dan via het kruipluik met een blaasslang in de kruipruimte geblazen.

Belangrijke punten bij een kruipruimte

  • zorg dat het kruipluik zo (lucht)lekvrij mogelijk is (afdichtingsmateriaal gebruiken)

  • isoleer de CV-leidingen in een kruipruimte om warmteverlies te voorkomen

  • zorg dat de luchtgaten naar buiten vrij blijven: reinig deze regelmatig

  • isoleer ook de leidingdoorvoeren vanuit de kruipruimte naar buiten

  • voorkom lekkages via de leidingdoorvoeren

  • isoleer ook de binnenmuren van de kruipruimte

  • last van vochtdoorslag in de kruipruimte ? dan moeten de buitenkanten van de kruipruimte muren vochtwerend worden gemaakt

Hoe zit het met capillaire werking ?

Zand heeft een capillaire werking, wat wil zeggen dat het een wateraanzuigend effect heeft. Dat is ook de reden dat een laag zand van minstens 30 cm moet worden aangebracht. Idealiter wordt bovenop de laag zand nog een schelpenisolatie aangebracht waardoor de kruipruimte op een volledig milieuvriendelijke manier wordt ge soleerd.

Zand en schelpen

Elk van de verschillende kruipruimte isolatie methodes heeft zijn voor en nadelen, maar wel een isolerende werking. Het gebruik van een folie is echter kwalitatief beduidend minder. Meestal heeft het een dampremmende functie, maar de isolerende werking is minimaal in vergelijking met de andere methodes waarbij laagdiktes van circa 25 à 30 cm worden gehanteerd t.o.v. folie dat circa 2 à 3 mm dik is.