GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Ventileren

Vocht : funest voor een woning

Vocht is de grootste vijand van elk gebouw. Door geen of onjuiste isolatie of afdichting komt vocht binnen en door gebrek aan ventilatiemogelijkheden blijft het vocht aanwezig, verdampt en zal voor grote schade gaan zorgen zoals loslatend behang, schimmels, condensatie, aantasting leidingwerk, kromtrekkende vloerdelen etc.

De directe effecten daarvan zijn dat er meer gestookt zal moeten worden waardoor fors hogere energiekosten en een minder behaaglijk binnenklimaat.

Waterdamp en condensatie

Lucht is vochtig door de aanwezigheid van waterdamp. Warme lucht bevat meer waterdamp dan koude lucht ofwel is vochtiger. Met het verwarmen van lucht wordt het binnenklimaat in een woning dus ook vochtiger. Op het moment dat vochtige lucht in aanraking komt met een koud oppervlak zal het vocht gaan condenseren ofwel neerslaan op bijvoorbeeld een spiegel of raam. Het punt waarop condensatie plaatsvindt is een bepaalde temperatuur waarbij de lucht net verzadigd is geraakt met waterdamp. Deze temperatuur ofwel het dauwpunt is afhankelijk van de hoeveelheid vocht die in de lucht zit. Hoe vochtiger de lucht hoe hoger het dauwpunt, ofwel condensatie vindt dan al plaats bij minder hoge temperaturen.

Vochtige lucht is normaal

Vocht in huis is normaal: bij een gemiddeld gezin wordt er gewassen, gekookt, gedoucht en geademd. Per dag komt zeker 10 liter waterdamp in de lucht vrij in de woning, veroorzaakt door de activiteiten van het gezin.

Hoe voorkom je condensatie en een vochtige lucht ?

Het kan dus zo zijn dat een woning uitstekend ge soleerd is en vocht niet zomaar binnen kan dringen: er ontstaat dus ook vocht door het gedrag van de bewoners: dit vocht zal op een gegeven moment ook condenseren en kan grote schade berokkenen. Dit moet voorkomen worden. En dat gebeurt door ventileren.

Ventileren van de woning en verbouwing

Ventilatiesysteem zorgt voor continu verversing van lucht.

Ventileren is in feite het 24 uur per dag verversen van lucht. Zowel voor een gezond binnenklimaat als voor het verdampen van vocht in een constructie is ventilatie belangrijk. Door ventilatie worden vocht, warmte, stank en stofdeeltjes afgevoerd. In een wonining gebeurt venitlatie meestal via ventialatieroosters, raampjes en mechanische ventilatiesystemen.

Bij het zelf aanbrengen van isolatie dient ventilatie meegenomen te worden in het isolatieplan. In het Bouwbesluit staan ook duidelijke eisen omtrent ventilatievoorzieningen die getroffen moeten worden in de woning, maar ook bijvoorbeeld in spouwruimtes in dak en gevelconstructies. De doe-het-zelver dient deze in acht te nemen om te voorkomen dat rotting en schimmelvorming gaat optreden.

Doe het zelf: luchtdichtheid is heel belangrijk

Bij het isoleren van bijvoorbeeld de vloer, gevel of dak, of het simperler afdichten van tochplekken is het belangrijk om e.e.a. zo luchtdicht mogelijk te krijgen. Door bijvoorbeeld het nicht-luchtdicht isoleren van een gevel ontstaan er zogenaamde luchtlekken die weer verantwoordelijk zijn voor de binnenkomst van vochtige lucht en kan door inwendige condensatie in de isolatieconstructie zelf terechtkomen en daar voor rotting e.d. gaan zorgen.