GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Schelpen isolatie kruipruimte

Het isoleren met schelpen

Schelpen bestaan voor bijna 100 % uit kalk en hebben van nature uit een isolerende en vochtwerende functie. Door het aanbrengen van een laag schelpen in de kruipruimte zorgt u voor een drogere en warmere kruipruimte op basis van een natuurproduct. Schelpen zijn niet onderhevig aan rotting en hebben een onbeperkte levensduur en werking.

Egale spreiding is belangrijk

Het is belangrijk bij elk soort kruipruimte isolatie of bodemafsluiting dat de volledige bodem in de kruipruimte wordt bedekt en nauw aansluit op de kruipruimtemuren. De reden daarvoor heeft te maken met de migrerende eigenschappen van vocht. Indien een deel van de kruipruimtebodem koud is en onbedekt, dan zal het vocht daar neerslaan, waardoor er toch nog een bron van vocht en koude in de kruipruimte is. Zelfs indien de kruipruimte is verdeeld in compartimenten zal de vochtige lucht via het gesteente migreren naar een andere ruimte en daar condenseren.

Het is dus van belang dat de gehele kruipruimtebodem onder de gehele woning wordt ge soleerd en het mooiste is als de isolatie ook nog ruimschoots tegen de kruipruimtemuren ligt. Schelpen worden in principe niet handmatig aangebracht maar in de kruipruimte geblazen met zogenaamde vacupress-machines.

Bron: www.debodemafsluiter.nl

Schelpen werken als bodemafsluiter

Schelpen hebben door hun relatief hoge soortelijk gewicht ook een bodemafsluitende werking en sluiten de vochtige bodem van de kruipruimte geheel af. Het kan voorkomen dat er zoveel vocht in de kruipruimte staat (hoger dan 25 cm) dat het water boven de schelpen uitkomt. In dat geval verliezen schelpen hun werking. Dit kan gecompenseerd worden door de laag schelpen te verhogen of een combinatie van zand en schelpen toe te passen, waarbij eerst een laag zand (wat een nog hoger soortelijk gewicht heeft) aan te brengen in de vochtige c.q. ondergelopen kruipruimte en daar bovenop een laag isolerende schelpen.

Isolatiewaarde en laagdikte

Bij een dikte van 25 cm hebben schelpen een R-waarde van circa 2,5. Hoe dikker de laag schelpen, des te hoger wordt de isolatiewaarde.

Koude trekt vocht aan

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom de badkamerspiegel beslaat tijdens het douchen ? Dat heeft te maken met de koude temperatuur van de spiegel ten opzichte van de omgevingstemperatuur. Waterdamp van het hete douchewater zal gaan condenseren op de koude spiegel. De werking van een airconditioning in een auto is feitelijk hetzelfde: door de koude lucht van de airconditioning verdwijnt het condens van de ramen omdat er een koudere bron is.

Debodemafsluiter.nl

Dé specialistische website op het gebied van bodemafsluiting, kruipruimteophoging en terrasophoging met behulp van schelpen en zand : www.debodemafsluiter.nl, alles over het aanbrengen van zand en schelpen in kruipruimtes, het ophogen van terrassen, het cre eren van kelders onder uw woning. Zowel voor particulieren, bedrijven als overheden, woningstichtingen en Verenigingen van Eigenaren. Vrijblijvend uitgebreide offertes aanvragen.