Disclaimer

Isolatiepagina.nl is een website die ontwikkeld is en beheerd wordt door Isoleads BV

Disclaimer

Isolatiepagina.nl is een website die ontwikkeld is en beheerd wordt door Isoleads BV, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verstrekken van relevante informatie over (actuele) isolatie en energiebesparende onderwerpen zoals onder andere zonne-energie, alternatieve energiebronnen, bodemafsluiting, kruipruimte isolatie, isolatie in het algemeen en energiezuinige woningen. Isoleads BV is zelf echter geen erkend adviseur, intermediair of installateur.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Isoleads BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site en er kunnen ook overigens aan de site geen rechten worden ontleend. Isoleads BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Isoleads BV is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Op deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands Recht van toepassing. Gebruik van deze website betekent dat u notitie hebt genomen van bovenstaande en dat u bovenstaande accepteert.

(C) 2007 – 2018/2019 – Alle rechten voorbehouden

Geëxpandeerd polystyreen (EPS)

  • EPS bereikt een zeer goed (laag) warmtegeleidend vermogen van 0,035 tot 0,040 W/mK,
  • Polystyreen wordt zowel los aangeboden, als in samenstelling met andere bouwmaterialen. Bijvoorbeeld als aluminium gecacheerde loopgeluid-werende platen of met een houtwollaag.
  • EPS kan voor alle soorten isolatie ingezet worden; buiten als integrale gevelisolatie en achter beluchte gevels of binnen als isolatie tussen dakbalken en een houten plafond.
  • Bij bijna alle nieuwbouw treft men tussen de fundering en de dekvloer een warmte-isolerende laag van polystyreen aan.
  • En ook voor vele speciale toepassingen zoals bij rolluikkasten is EPS een gewild materiaal. Hoe milieuvervuilend de produktie ook is, het materiaal is na verwerking bijna volledig onschadelijk – bij brand vormen zich echter voor een deel zeer giftige gassen.

Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)

  • warmtegeleidend vermogen van EPS wordt nog overtroffen door XPS met 0,030 tot 0,035 W/mK.
  • XPS neemt slechts geringe hoeveelheden vocht op en wordt daarom vaak gebruikt voor de buitenisolatie van keldermuren of voor isolatie van platte daken.

Goedkoper inkopen

Isolatiebedrijven kopen in grotere hoeveelheden in waardoor ze kortingen krijgen in tegenstelling tot een gemiddelde partikulier. Het kan daarom lonend zijn om een offerte aan te vragen voor alleen de levering van materiaal. Meestal kunnen isolatiebedrijven goedkoper leveren dan de gemiddelde bouwmarkt.

Years Established

Completed Projects