GRATIS ISOLATIE OFFERTES

Isolatie hellend dak

Isoleren dak rendabel, maar ingrijpend

Er zijn drie manieren om een hellend (schuin) vak te isoleren, waaronder zolderisolatie (meer informatie over het isoleren van een zolder vindt u hier). Op deze pagina zullen wij deze manieren nader toelichten. Het isoleren van een dak heeft een grote besparing op het verlies van warmte ten gevolge, maar het isoleren van een dak is meestal niet eenvoudig. De dakconstructie dient vaak geheel of gedeeltelijk gedemonteerd te worden vooraleer er isolatie aangebracht kan worden. Het is sowieso altijd een goed plan om een oud, lekkend dak dat gerepareerd of vervangen dient te worden, direct goed te isoleren.

1. Isolatie aan de binnenzijde van het dakbeschot

Deze manier van dakisolatie is in feite de eenvoudigste mogelijkheid en ook geschikt om zelf uit te voeren. Hierbij wordt isolatie aangebracht tussen de verticale houten balken (dakbeschot) die op de horizontale draagbalken zijn aangebracht. Deze werkzaamheden kunnen van binnen uit verricht worden waardoor weersomstandigheden minder relevant zijn. Belangrijk hierbij is wel dat een goede aansluitende dampremmende laag wordt aangebracht (deze mag absoluut niet beschadigen of doorboord zijn). Een goed alternatief is het vervangen van het dakbeschot door ge soleerde dakplaten. Bij twijfel is het altijd verstandig om advies te vragen aan een professional.

2. Isolatie aan de buitenzijde van het dakbeschot

Een andere mogelijkheid om het dak te isoleren, is het isoleren aan de buitenkant van het dakbeschot. Hiervoor moeten dakpannen en/of dakbedekking verwijderd worden en is daarom ook de meest intenstieve methode van dakisolatie.

3. Isolatie van de zoldervloer

Het isoleren van een zolder is technisch gezien geen dakisolatie, maar kan wel dezelfde effecten realiseren én is bovendien relatief eenvoudig zelf uit te voeren.

Lees hier meer over zolderisolatie

Om werkelijk rendabel te isoleren zijn namelijk, zelfs bij zeer goed isolerende materialen, laagdiktes van 12 tot 14 cm vereist. De ruimte tussen de spanten is voldoende voor deze diktes. De ruimte verliest alleen aan hoogte door het latwerk voor de extra vereiste damprem en de bekleding daarvan.

Koud en warm dak

Daarvoor worden houten platen of gipsplaten gebruikt. Deze materialen beschermen de isolatielaag en de damprem tegen beschadigingen en vergroten bovendien de isolerende werking. Bij isolatie tussen de spanten gaat het erom, een onderscheid te maken tussen een belucht dak (kouddak) en een niet belucht dak (warmdak). Als niet belucht dak wordt bedoeld een isolatie tussen de spanten, waarbij geen ventilatiespouw noodzakelijk is. Bij een belucht dak daarentegen mag de ruimte tussen de spanten niet volledig met isolerend materiaal gevuld worden; een luchtspouw tussen de dakfolie (de folie onder de dakpannen) en het isolerend materiaal is vereist. Of de isolatie als kouddak of als warmdak uitgevoerd kan worden, is afhankelijk van de dakfolie. Moderne dakfoli n laten vocht van binnen naar buiten door, en gaan tegelijk tegen dat vocht van buiten naar binnen komt. Zulke diffusie-open dakfolién maken een niet belucht dak mogelijk. Als de dakfolie echter geen vocht van binnen naar buiten doorlaat of als er een houten beschot met een bitumineuze dakbedekking aanwezig is, dan moet er ook een ventilatiespouw zijn. Bij warmte-isolatie onder de spanten wordt het isolerend materiaal rechtstreeks van binnen tegen de houten balken geplaatst. Deze werkzaamheden kunt u zelf uitvoeren. Het grote nadeel van deze Constructie is, dat de dikte van het isolerend materiaal de ruimte lager maakt. Daarom wordt deze isolatiemethode alleen daar toegepast, waar geen isolatie tussen of op de spanten mogelijk is. Bovendien isoleert men onder spanten, als de dikte van een isolatielaag tussen spanten niet voldoende is. Ook hier zijn een damprem en een drukvaste binnenbekleding noodzakelijk.

Links de doorsnede van een 'warm' rechts, rechts een 'koud'dak.

Wat is het dakbeschot ?

Het dakbeschot zijn de verticaal aangebrachte houten betimmeringen op de draagbalken van een hellend dak. Het dakbeschot heeft een windkerende functie.

Algemeen over isolatie hellend dak

Het materiaal voor warmteisolatie op spanten bevindt zich direkt onder de dakpannen. De isolatie moet dus plaatsvinden voor het aanbrengen van de dakbedekking, en dat komt alleen voor bij nieuwbouw of bij een complete renovatie van het dak. Een belangrijk voordeel van deze isolerende constructies is, dat (binnen) de houtconstructie van de kapspant onbekleed blijft en dat de vrij liggende houten balken bij de architectonische inrichting kunnen worden betrokken. Voor isolatie achteraf van een hellend dak zonder nieuwe dakbedekking, is vooral isolatie tussen de spanten aan te raden. Deze isolatiemethode kan eenvoudig zelf uitgevoerd worden. Een voordeel daarbij is verder dat de ruimte onder het dak slechts heel weinig aan hoogte verliest.